• Sve cene su na osnovi: 1-2 osobe po apartmanu
  • Minimalni boravak: 3 noći
  • Plaćanje u kešu po dolasku
  • Po želji možete unapred platiti sa „Visa“ ili „Mastercard“
  • Cena uključuje sve troškove izuzev garaže
  • Cena garaže je 6 € po danu (samo na zahtev!)
  • Za boravke koji traju duže od mesec dana dajemo eventualno popust, ali samo na vaš zahtev.

 

Postoji mogućnost da se cene nekih apartmana ne slažu sa cenama koje su na ovoj listi, molimo vas pogledajte u „detalji“ apartmana. Za svaki apartman postoji poseban cenovnik.

 


Cena apartmana sa 1 soba

sezona 1 ili 2 osobe 1 ili 2 osobe
  3 noći jedna nedelja
Sporedna sezona € 300 € 520
Glavna sezona € 500 € 840
Specijalna sezona € 650 € 1,050

Cena apartmana sa 2 sobe

sezona 1 ili 2 osobe 1 ili 2 osobe
  3 noći jedna nedelja
Sporedna sezona € 300 € 520
Glavna sezona € 500 € 840
Specijalna sezona € 650 € 1,050
loading...

Cena apartmana sa 1 soba

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
3 noći € 300 € 30
4 noći € 380 € 40
5 noći € 450 € 50
6 noći € 490 € 60
1 nedelja € 520 € 80
8 noći € 600 € 80
9 noći € 675 € 90
10 noći € 750 € 100
11 noći € 820 € 110
12 noći € 880 € 120
13 noći € 940 € 130
2 nedelije € 1,000 € 140

Cena apartmana sa 2 sobe

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
3 noći € 300 € 30
4 noći € 380 € 40
5 noći € 450 € 50
6 noći € 490 € 60
1 nedelja € 520 € 80
8 noći € 600 € 80
9 noći € 675 € 90
10 noći € 750 € 100
11 noći € 820 € 110
12 noći € 880 € 120
13 noći € 940 € 130
2 nedelije € 1,000 € 140

Cena apartmana sa 1 soba

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
4 noći € 500 € 53
5 noći € 600 € 65
6 noći € 720 € 75
1 nedelja € 840 € 90
8 noći € 960 € 100
9 noći € 1,060 € 112
10 noći € 1,160 € 125
12 noći € 1,250 € 150
11 noći € 1,260 € 135
13 noći € 1,340 € 160
2 nedelije € 1,430 € 170

Cena apartmana sa 2 sobe

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
4 noći € 500 € 53
5 noći € 600 € 65
6 noći € 720 € 75
1 nedelja € 840 € 90
8 noći € 960 € 100
9 noći € 1,060 € 112
10 noći € 1,160 € 125
12 noći € 1,250 € 150
11 noći € 1,260 € 135
13 noći € 1,340 € 160
2 nedelije € 1,430 € 170

Cena apartmana sa 1 soba

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
3 noći € 650 € 60
4 noći € 700 € 80
5 noći € 750 € 100
6 noći € 900 € 120
1 nedelja € 1,050 € 140
8 noći € 1,200 € 160
9 noći € 1,300 € 180
10 noći € 1,400 € 200
11 noći € 1,500 € 220
12 noći € 1,600 € 240
13 noći € 1,700 € 260
2 nedelije € 1,750 € 280

Cena apartmana sa 2 sobe

  1 ili 2 osobe svaka druga osoba
3 noći € 650 € 60
4 noći € 700 € 80
5 noći € 750 € 100
6 noći € 900 € 120
1 nedelja € 1,050 € 140
8 noći € 1,200 € 160
9 noći € 1,300 € 180
10 noći € 1,400 € 200
11 noći € 1,500 € 220
12 noći € 1,600 € 240
13 noći € 1,700 € 260
2 nedelije € 1,750 € 280